Възстановяване на отводнителни канавки по ул. 'Ал. Стамболийски' и ул. 'Марица' с. Манастирци

29.01.2008 
финансираща програма: МКВП към МДПБА
вид: Реализирани проекти 2007
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: Възстановяване на отводнителни канавки по ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Марица" с. Манастирци

Стойност на проекта: 141847 лева

Кмет на Община Лозница: Айхан Хашимов
Н-к отдел: инж. Данаила Савова
Изготвил гл.специалист: Н. Калинова
срок на изпълнение: Начало декември -2007 период на изпълнение четири

 

Възстановяване на разрушена хидроизолация на покривна плоча на читалище 'Пробуда' Лозница

29.01.2008  
финансираща програма: МКВП към МДПБА
вид: Реализирани проекти 2007
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: Възстановяване на разрушена хидроизолация на покривна плоча на читалище "Пробуда" гр. Лозница

Стойност на проекта: 74526 лева

Кмет на Община Лозница: Айхан Хашимов
Н-к отдел: инж. Данаила Савова
Изготвил гл.специалист: Н. Калинова
срок на изпълнение: 45 дни - 17.10.2007 - 01.12.2007

 

Укрепване и възстановяване на покривна конструкция на здравна служба в с. Веселина

29.01.2008 

финансираща програма: МКВП към МДПБА
вид: Реализирани проекти 2007
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: Укрепване и възстановяване на покривна конструкция на здравна служба в с. Веселина

Стойност на проекта: 28000 лева


Кмет на Община Лозница: Айхан Хашимов
Н-к отдел: инж. Данаила Савова
Изготвил гл.специалист: Н. Калинова
срок на изпълнение: 77 дни - 15.100.2007 - 31.12.2007

 

НП 'СПОЗ'

29.01.2008 

финансираща програма: МТСП
вид: Реализирани проекти 2007
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: НП 'СПОЗ'

Стойност на проекта: 207750.78 лева


Кмет на Община Лозница: Айхан Хашимов
Н-к отдел: инж. Данаила Савова
Изготвил гл.специалист: Н. Калинова
срок на изпълнение: 12 месеца - 01.01.2007 - 31.12.2007

 

Старт на кариерата

29.01.2008

финансираща програма: МТСП
вид: Реализирани проекти 2007
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: Старт на кариерата

Стойност на проекта: 2784.96

Кмет на Община Лозница: Айхан Хашимов
Н-к отдел: инж. Данаила Савова
Изготвил гл.специалист: Н. Калинова
срок на изпълнение: 9 месеца - 01.10.2006 - 01.07.2007

 

Старт на кариерата

29.01.2008

финансираща програма: МТСП
вид: Реализирани проекти 2007
вносител:
цели и обосновка: Старт на кариерата

Стойност на проекта:
срок на изпълнение: 9 месеца - 24.10.2007 - 24.08.2008

 

Реконструкция на дренажни съоръжения повредени от наводненията в с. Ловско на територията на Община Лозница

29.01.2008

финансираща програма: Програма ФАР - схема за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG2005/017 - 684.01
вид: Реализирани проекти 2007
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: Реконструкция на дренажни съоръжения повредени от наводненията в с. Ловско на територията на Община Лозница

Стойност на проекта: 244003 лева
срок на изпълнение: 12 месеца - 11.10.2006 - 11.10.2007

 

Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт базиран на наследството 'Да изживеем многообразието на етничността в Лудогорието'

29.01.2008

финансираща програма: Програма ФАР - пилотна интегрирана инвестиционна схема за регионално развитие BG2003/004 - 937.11.03
вид: Реализирани проекти 2007
вносител: Община Лозница, Партньори - Община Попово и Община Опака
цели и обосновка: Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт базиран на наследството 'Да изживеем многообразието на етничността в Лудогорието'

Стойност на проекта: 520575 лева
срок на изпълнение: 18 месеца - 01.01.2006 - 30.06.2007