В Лозница се учреди Местна инициативна група - Лозница - Самуил

12.04.2010
финансираща програма: ПРСР
вид: Реализирани проекти 2009
вносител: Община Лозница
цели и обосновка:
Изтегли повече информация
срок на изпълнение: 15 месеца

 

Продължават срещите с широката общественост по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лозница и Самуил”

30.03.2010
финансираща програма: ПРСР
вид: Реализирани проекти 2009
вносител: Община Лозница
цели и обосновка:


Изтегли повече информация
срок на изпълнение: 15 месеца

 

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лозница и Самуил

12.02.2010
финансираща програма: ПРСР
вид: Реализирани проекти 2009
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: В общините Лозница и Самуил се подготвя Стратегия за развитие с активно участие на местни неформални лидериИзтегли повече информация
срок на изпълнение: 15 месеца
 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В СЕЛО ГОРОЦВЕТ

15.12.2009
финансираща програма: Програма ФАР
вид: Реализирани проекти 2009
вносител: Община Лозница
цели и обосновка: Изтегли проекта
срок на изпълнение: 29.02.2008 - 28.12.2009 г.

 

"Подобряване на условията за обучение в село Гороцвет, Община Лозница чрез основен ремонт на ОУ Христо Ботев предлагащо интегрирано обучение"
20.11.2011 г.

 

финансираща програма: Програма ФАР-Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ"Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специфичен фокус върху ромите"

вид: Приключил 28.10.2009 г.

вносител: Община Лозница

цели и обосновка: "Подобряване на условията за обучение в село Гороцвет, Община Лозница чрез основен ремонт на ОУ Христо Ботев предлагащо интегрирано обучение"

Стойност на проекта: 386 336,88 лв.

срок на изпълнение: 20 месеца

 

Ремонт на спортна зала гр.Лозница
20.04.2011 г.

финансираща програма: НП за развитие на физическото възпитание и спорта към ДАМС

вид: Приключил 30.07.2009  г.

вносител: Община Лозница

цели и обосновка: Ремонт на спортна зала гр.Лозница

Стойност на проекта: 80 000 лв.

срок на изпълнение: 7 месеца

 

НП "СУСС"
20.04.2011 г.

финансираща програма: Министерство на труда и социалната политика

вид: Приключил 31.12.2009 г.

вносител: Община Лозница

цели и обосновка: НП "СУСС"

Стойност на проекта: 4 104 лв.

срок на изпълнение: 11 месеца