"Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в Община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване"
20.04.2011 г.

финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

вид: Приключил 02.06.2010 г.

вносител: Община Лозница

цели и обосновка: "Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в Община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване"

Стойност на проекта: 949 851,74 лв.
Изтегли проекта

срок на изпълнение: 22 месеца

 

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лозница и Самуил
20.04.2011 г.

финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

вид: Приключил 03.11.2010 г.

вносител: Община Лозница

цели и обосновка:
Стойност на проекта: 148 454,00 лв.
Изтегли повече информация

срок на изпълнение: 15 месеца